WE BELIVE IN PEOPLE WITH ATTITUDE, AMBITION & GROWTH MINDSET

Vårt uppdrag handlar alltid om att hitta de rätt för rekryterande företag och personer som letar efter drömjobbet på långsikt.

VI SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR FRAMÅT

Att skapa framgångsrika arbetsplatser handlar om att ha rätt människor med sig på resan. Progressio är ett personligt och engagerat rekryterings och marknadsföretag som verkar inom besöksnäringen. Vi ser långt in i framtiden med att attrahera och behålla medarbetare över tid.

Vi finns där företag och människor som letar nya jobb finns. Helt enkelt.

Vår målgrupp är små och medelstora företag som vill utvecklas framåt och engagera sig för att skapa framtidens arbetsplats. Det genom att vi hjälper till att skapa sig de rätta förutsättningarna så väl för företagsägare, VD och chefer, men även på mellanchefs och ”kollekitvare”.

Olika målgrupper kräver olika ingångar.

Vårt fokusområde är att hjälpa företag till att vara de bästa arbetsplatserna över tid. Det genom att ständigt vara närvarande och engagerade internt och externt.

Progress (io) or Die

Låter det som att ditt företag behöver hjälp att framåt?

 

TRUSTED BY 💜

FOTOGRAFISKA
STRÖMSTAD SPA
MARSTRANDS