LET OUR BUSINESS GROWTH TOGETHER!

Förändrade arbetssätt med innovativa lösningar är vägen till framgång. Vårt arbetssätt passar små, medel och stora företag inom besöksnäringen.

REKRYTERING

Starka nätverk, tidskrävande processer och vägen till framgång . Vår rekryteringsmetod är beprövad och fungerar. Vi tillämpar en evidensbaserad rekrytering som står på en vetenskaplig grund, med moderna tekniker för att hitta rätt personer för ditt företag.

AFFÄRSUTVECKLING

För att er verksamhet ska optimeras, effektiviseras och driva högre lönsamhet är några av de viktigaste delarna att ta beslut på data. Vårt uppdrag är att hjälpa dig utforma en plan för att skapa fördelar och skapa förutsättningar att uppnå dessa.

INTERN BRAND

Vi hjälper dig att stärka ditt interna varumärke i vad och hur som kommuniceras. Det för att vara en attraktiv arbetsgivare för nuvarande och framtidens medarbetare. Självklart 100% digitalt och skalbart.

ALL IS ABOUT GROWTH

När det handlar om att ändra och genomföra strategier för att nå mål i ditt företag är vi en samarbetspartner som hjälper dig. Det kan handla om att du söker andra typer av kompetenser, erfarenheter eller att ni förändra arbetsätt för att öka företagets intäkter som ska förändra lönsamheten på ett positivt sätt. 

Våra tjänster är centrala delar i denna i er tillväxtstrategi, särskilt om de utnyttjas på ett effektivt sätt för att möta markandes behov och önskemål.

Vi är en samarbetspartner som får ditt företag att växa, på långsikt. 

VÅR VISION & VÄRDERINGAR

Vår verksamhet bygger på tre kärnvärden. Energi, närvarande och kreativitet. Vår strävan är att frigöra tid och pengar för små och medelstora företag inom besöksnäringen och på så sätt skapa förutsättningar för ökad lönsamhet på ett cirkulärt hållbart tillvägagångssätt. Vi vill synliggöra besöksnäringen till en plats där de häftiga jobben finns, där möjligheter skapar, karriärer och få bort stämpeln att besöksnäringen är en genomgångsbransch.

0 st
Antal anställda
+ 0 år
Erfarenhet
0 st
Antal kandidater
2016
Startår

GÖR DIN FRAMTID ENKLARE

Företag som lyckas på marknaden gör det de är bästa på. Olika affärsmodeller kräver olika förutsättningar. Oavsett vilket stadie din verksamhet befinner sig går den alltid att utveckla.

Vi är en samarbetspartner som hjälper din och dina avdelningsledare att bli mer effektiva, skapa förutsättningar och kunna sköta sin roll från sin mobiltelefon.